www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Doxis4 iECM Suite
is “Powered by SAP NetWeaver”

De SAP-gecertificeerde oplossingen van SER

Als jarenlang gecertificeerd partner van SAP staat SER garant voor diepgaande integratie tussen SAP en Doxis4 iECM Suite. Meer dan 50% van alle SER-klanten gebruikt Doxis4 in combinatie met SAP.

(Her)certificeringen van SAP-interfaces en SAP-invoegtoepassingen voor Doxis4 iECM Suite zijn van groot belang voor SER. Alle functies voor SAP-gegevensarchivering, SAP-documentarchivering, elektronische dossiers in SAP en verwerking van inkomende facturen met SAP zijn via gecertificeerde SAP-interfaces geïntegreerd met Doxis4 iECM Suite. Daarnaast beschikt SER over een eigen naamruimte in SAP (/SER/IM4S).

Meer informatie over ECM-integratie in SAP »

De SAP-gecertificeerde oplossingen van SER

Gecertificeerde SAP-invoegtoepassing voor geautomatiseerde factuurverificatie

Doxis4 InvoiceMaster, de SER-oplossing voor factuurbeheer in SAP, heeft tijdens de officiële SAP-testprocedure bewezen geschikt te zijn voor samenwerking met SAP ERP. Voor organisaties die gebruikmaken van SAP ERP is Doxis4 InvoiceMaster een veilige invoegtoepassing voor het verwerken van inkomende facturen. Deze toepassing helpt klanten bij het automatisch verwerken van leveranciersfacturen.

De SAP-certificering bevestigt dat de SER-oplossing voor verwerking van inkomende facturen voldoet aan alle technische vereisten voor een SAP-invoegtoepassing. De certificering bevestigt bovendien dat SER het vereiste kwaliteitsniveau haalt of zelfs overtreft voor wat betreft de organisatie van interne processen en procedures voor softwareontwikkeling, documentatie en support.

Doxis4 InvoiceMaster

Het SAP-certificaat bevestigt dat Doxis4 InvoiceMaster 8.3 met succes is geïntegreerd met SAP NetWeaver 7.40 via het SAP-integratiescenario "ABAP Add-On Deployment for SAP Enterprise Resource Planning".

Doxis4 HTTPContentServer

SAP SE certificeert de integratie van de archiefinterface Doxis4 HCS 7.02 met SAP NetWeaver via het SAP-integratiescenario BC-AL 6.20.

Gecertificeerde SAP-interface voor archivering via ArchiveLink

Doxis4 HTTPContentServer (HCS), de standaardinterface van SER voor het archiveren vanuit SAP via ArchiveLink, heeft in de officiële SAP-testprocedure opnieuw aangetoond een veilige oplossing te zijn voor langetermijnarchivering van SAP-documenten en -data.

Inkomende en uitgaande documenten, afdruklijsten en archiefbestanden kunnen met Doxis4 worden verwerkt via de gecertificeerde archiveringsinterface.

Hierdoor kunnen SAP-gebruikers erop vertrouwen dat documenten en data uit hun SAP-systemen veilig en efficiënt worden opgeslagen en beheerd in het Doxis4-archief.

Gecertificeerde SAP-interface voor ILM en retentie

Doxis4 WebDAV Connector for ILM ondersteunt de SAP-interface BC-ILM, die is gebaseerd op het WebDAV-protocol, voor het archiveren van SAP-documenten en -data. In aanvulling op klassieke archivering via ArchiveLink biedt de eveneens gecertificeerde archiefinterface van SER actief retentiebeheer door retentieperioden te definiëren voor gearchiveerde SAP-content.

De via Doxis4 HCS gebruikte klassieke ArchiveLink-interface van SAP heeft geen functies voor levenscyclusbeheer, maar de SAP-component NetWeaver ILM biedt een uitbreiding op de SAP-standaard. Doxis4 WebDAV Connector for ILM voegt WebDAV-opslag toe aan de SAP-componenten met functies voor georganiseerd retentiebeheer.

Doxis4 WebDAV Connector for ILM

SAP SE certificeert de integratie van de archiefinterface Doxis4 WebDAV Connector for ILM 01.00 met SAP NetWeaver via het SAP-integratiescenario BC-ILM 3.0.