www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Doxis4 is “Ready for eInvoicing”

Doxis4 is door auditors gecertificeerd voor het verwerken van elektronische facturen conform de geldende wet- en regelgeving.

Doxis4 iECM voldoet aan de wettelijke eisen voor elektronische facturen die worden gesteld in artikel 14 (1) van de Duitse wet op de omzetbelasting (UStG), zoals wordt bevestigd door de gerenommeerde accountantsfirma Ebner Stolz. Hierdoor kunnen klanten van SER erop vertrouwen dat hun inkomende elektronische facturen conform alle geldende wet- en regelgeving worden verwerkt wanneer ze Doxis4 gebruiken als software voor het invoeren en archiveren van facturen.

De auditors bij Ebner Stolz bevestigen dat het geteste softwareproduct Doxis4 “de klanten van Doxis4 in staat stelt inkomende en uitgaande facturen op een correcte wijze te verwerken en te archiveren in overeenstemming met de vereisten uit hoofde van artikel 14 (1) van de Duitse wet op de omzetbelasting (UStG), zoals gespecificeerd in de richtlijnen van de Duitse wet uit 2011 ter vereenvoudiging van de belastingwetgeving en de aanvullende toelichtingen hierop in de brief van 2 juli 2012 van het Duitse ministerie van financiën (BMF), mits de klant de software correct gebruikt en de desbetreffende organisatorische controles uitvoert”.

Alle benodigde functies voor uw boekhoudproces

Om het softwareontwikkelingsproces en de functie voor onveranderbare documentopslag te beoordelen, hebben de auditors gebruikgemaakt van het “Rapport over de analyse van geselecteerde modules uit SER Doxis4 iECM Suite in overeenstemming met IDW PS 880” van de accountantsfirma Deloitte & Touche. Ebner Stolz verklaart: “De door ons geteste modules uit Doxis4 iECM Suite kunnen derhalve worden beschouwd als geschikt en functioneel voor correcte boekhouding.”

Doxis4 is “Ready for eInvoicing”

Testscenario's met Doxis4

Het testproces had betrekking op een Doxis4-installatie bestaande uit Doxis4 InvoiceMaster Read voor capturing van facturen, Doxis4 InvoiceMaster Control voor factuurcontroles op basis van workflows en Doxis4 Inbound Center E-Mail Importer voor het integreren van elektronische facturen. Doxis4 Inbound Center E-Mail Importer extraheert alle facturen die per e-mail worden ontvangen en stuurt deze voor verdere verwerking door naar Doxis4 InvoiceMaster.

De interactie en integratie van de suite met ERP-systemen werd getest aan de hand van een SAP-systeem. Aangezien SER ook voorziet in een in SAP geïntegreerde workflow voor factuurcontrole en een op Doxis4 Workflow Server gebaseerde workflow die kan worden gecombineerd met alle soorten ERP-systemen, werden ook deze twee workflows onderzocht.