www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Met Doxis4 bent u verzekerd van goede beveiliging dankzij archiveringsprocedures volgens de algemeen aanvaarde boekhoudpraktijk

Deloitte & Touche heeft Doxis4 gecertificeerd volgens IDW PS 880

Deloitte & Touche, een internationaal gerenommeerde accountantsfirma, heeft gecertificeerd dat de Doxis4 Enterprise Content Management-software van SER voldoet aan de Duitse auditingnorm IDW PS 880. Klanten van SER profiteren daardoor van gegarandeerde beveiliging en kunnen erop vertrouwen dat hun elektronische archiveringssysteem auditbestendig is volgens de algemeen aanvaarde beginselen voor elektronische boekhoudsystemen, de Duitse belastingwet, de Duitse handelswet en de basisregels voor gegevenstoegang en de auditeerbaarheid van digitale dossiers.

Tijdens audits van financiële jaarrekeningen zijn accountants verplicht een evaluatie te maken van de IT-systemen voor de boekhouding.  Archiveringssoftware met IDW PS 880-certificering voldoet daarbij gegarandeerd aan de auditvereisten.

Accountantsfirma Deloitte & Touche evalueert software aan de hand van de strikte normen die zijn opgesteld door IDW, het Duitse accountantsinstituut. Deloitte & Touche heeft niet alleen de Doxis4 iECM Suite zelf getest, maar ook de onderliggende ontwikkelingsprocessen geverifieerd.

Het door Deloitte & Touche afgegeven certificaat verklaart dat het geteste softwareproduct Doxis4, bij correct gebruik, kan worden toegepast voor het beheren en bewaren van de voor de boekhouding benodigde documenten en data in overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudpraktijk. Deze certificering maakt Doxis4 tot een van de meest toonaangevende elektronische archiveringssystemen.

Deloitte & Touche heeft Doxis4 gecertificeerd volgens IDW PS 880

IDW PS 880: Normen voor softwareproducten

De technische commissie voor informatietechnologie (FAIT) van het Duitse accountantsinstituut IDW heeft op 11 maart 2010 een herziene versie gepubliceerd van de auditnorm IDW PS 880 voor analyse van softwareproducten. De gereviseerde norm bevat een aangepaste analyse op basis van de methode voor het onderzoeken van systemen met informatietechnologie en houdt rekening met de criteria die worden beschreven in ISAE 3000, de assurance-standaard voor opdrachten anders dan audits of controles van historische financiële gegevens. In IDW RS FAIT 1 zijn de eisen opgenomen die worden beschreven in de artikelen 238, 239 en 257 van de Duitse handelswet (HGB) met betrekking tot het opstellen van een boekhouding met behulp van IT-systemen. In IDW RS FAIT 3 zijn nadere specificaties opgenomen voor het gebruik van elektronische archiveringsprocessen volgens de algemeen aanvaarde boekhoudpraktijk. Hierin wordt beschreven welke eisen voor archiveringssystemen gelden om te voldoen aan de verplichtingen rond commerciële bewaartermijnen.