www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU

Gecertificeerde beveiliging: Doxis4 voldoet aan de AVG

Het gerenommeerde auditkantoor Ebner Stolz bevestigt dat Doxis4 iECM Suite voldoet aan de privacyvoorschriften die deel uitmaken van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie, die op 25 mei 2018 in werking treedt. Klanten van SER kunnen erop vertrouwen dat zij met Doxis4 persoonsgegevens kunnen opslaan, beveiligen, verwijderen en overdragen conform de eisen van de AVG.

Ebner Stolz heeft zowel Doxis4 CSB en cubeDesigner als Doxis4 safeLock gecertificeerd in overeenstemming met de AVG. De auditors hebben de oplossingen van SER goedgekeurd voor opslag, verwerking, overdracht en verwijdering van persoonsgegevens conform de voorschriften. Hierdoor voldoen de gebruikers van SER aan essentiële vereisten zoals 'het recht om te worden vergeten' (Art. 17 AVG), het recht op gegevensportabiliteit (Art. 20 AVG) en de veiligheid van persoonsgegevens (Art. 32 AVG).

Doxis4 voldoet aan de AVG
AVG

Hoe ECM u helpt om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees meer »

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie bevat voorschriften voor de verwerking van persoonsgegevens, die gelden voor alle bedrijven en overheidsinstanties in de EU. De Verordening legt de verantwoordelijkheid voor de naleving bij de bedrijven die persoonsgegevens verzamelen, opslaan, verwerken, overdragen en/of analyseren. Tot 25 mei 2018 geldt een overgangsregeling. Na deze datum zijn bedrijven verplicht om aan de nieuwe eisen te voldoen. Bedrijven die na afloop van de overgangsperiode nog niet voldoen aan de voorschriften, kunnen worden bestraft met boetes tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet (het hoogste van deze twee bedragen geldt als limiet).

"We hebben de Doxis4 CSB V03.03p1 en cubeDesigner 7.01 softwarefamilie en Doxis4 safeLock V02.03p2 getest. Bij correct gebruik in samenhang met specifieke organisatorische controlemechanismen stellen deze producten de gebruiker in staat om te voldoen aan de eisen voor gegevensbescherming die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU zijn gedefinieerd met betrekking tot softwareoplossingen".

Ebner Stolz