www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Een perfect team:
systeembeheer en applicatiespecifiek
beheer voor Doxis4 iECM Suite

Beheer voor teamprojecten

In Doxis4 iECM Suite zijn de beheerfuncties verdeeld over technisch systeembeheer en applicatiespecifiek beheer, vanwege de verschillende doelstellingen, vereisten en taken van deze deelgebieden. Het systeembeheer (met Doxis4 Admin) is gericht op de technische implementatie, het beheer en het gebruik van Doxis4 iECM Suite, terwijl applicatiespecifiek beheer (met Doxis4 cubeDesigner) bedoeld is voor het configureren, uitbreiden en onderhouden van gespecialiseerde ECM-applicaties. Doordat deze functies gescheiden zijn, kunnen organisaties de beheertaken verdelen over meerdere specialisten, elk met hun eigen expertise. Terwijl systeembeheer toch vooral een taak voor de IT-afdeling is, is de benodigde expertise voor applicatiespecifiek beheer vooral aanwezig op andere plekken binnen de organisatie, zoals afdelingen voor bedrijfsontwikkeling en andere businessfuncties. Wanneer het gaat om gevoelige informatie, is het vanuit een oogpunt van gegevensbeveiliging belangrijk dat er onderscheid wordt gemaakt tussen deze twee soorten beheer. Dit geldt onder meer voor personeelsdossiers, waarvan de bescherming bij wet geregeld is.

Kortom, ons concept voor gescheiden beheer stelt ondernemingen, overheden en andere organisaties in staat om ECM-projecten gezamenlijk uit te voeren met IT- en andere afdelingen, terwijl de beheertaken worden verdeeld op basis van de specifieke expertise van de deelnemers. Hierdoor kunnen deze organisaties beter voldoen aan de wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld voor gegevensbeveiliging. 

Doxis4-beheerclients

  • Doxis4 Admin wordt gebruikt voor de elementaire technische configuratie en het systeembeheer van de gehele Doxis4 iECM Suite
  • Doxis4 cubeDesigner wordt gebruikt voor applicatiespecifiek beheer, onderhoud en ontwikkeling van ECM-applicaties

Belangrijkste functies

  • De technische configuratie, de processen en de monitoring van applicaties in Doxis4 iECM configureren
  • Domeinen initialiseren en beheren
  • Databases, opslagsystemen en dergelijke koppelen
  • Tenants configureren

Systeembeheer

Het elementaire systeembeheer binnen Doxis4 iECM Suite wordt verricht met behulp van Doxis4 Admin. Deze beheertoepassing wordt gebruikt om de basisinstellingen voor de technische configuratie, de processen en de monitoring van Doxis4 iECM Suite te beheren. Doxis4 Admin kan in twee verschillende werkmodi worden gebruikt: in de 'superbeheermodus' kunt u de gehele Doxis4-systeemtopologie voor alle tenants configureren en beheren, terwijl de 'organisatiebeheermodus' bedoeld is voor de technische configuratie en het beheer van de tenants die in de superbeheermodus zijn gespecificeerd.

Applicatiespecifiek beheer

Doxis4 cubeDesigner is de client voor applicatiespecifiek beheer van Doxis4 iECM Suite. Met zijn intuïtieve ontwerp en uitgebreide functionaliteit is deze beheerclient extreem agile, zodat organisaties zich snel en gemakkelijk kunnen aanpassen aan nieuwe wensen en behoeften. Doxis4 cubeDesigner is het vertrekpunt voor het configureren, aanpassen, instellen en onderhouden van alle ECM-applicaties. De grafische gebruikersinterface volgt het vertrouwde Microsoft-ontwerp, zodat gebruikers snel leren hoe ze de software kunnen gebruiken, zelfs als ze geen programmeerervaring hebben. Hierdoor kunnen organisaties hun ECM-projecten zelf verbeteren en uitbreiden naar andere terreinen, zonder dat ze afhankelijk zijn van verdere ondersteuning door SER.

Meer informatie over applicatiespecifiek beheer in Doxis4

Belangrijkste functies

  • Archief- en dossierstructuren configureren en onderhouden
  • Workflows ontwerpen (workflowtypen, procesmodellen)
  • Dialoogvensters, resultatenlijsten, zoeksjablonen en vele andere elementen ontwerpen
  • Gebruikers, groepen en rollen configureren en beheren, toegangsrechten toekennen
Exclusieve +Content voor geregistreerde gebruikers
Doxis4 cubeDesigner - Design client of the Doxis4 ECM platform
Fact Sheet

Doxis4 cubeDesigner - Design client of the Doxis4 ECM platform

Fact Sheet »