www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Agile architectuur in de
Doxis4 iECM Suite

De geavanceerde architectuur van Doxis4

Een organisatie die meer 'agile' wil worden, moet bij de keuze van software goed letten op de architectuur. Dit geldt des te meer bij software voor Enterprise Content Management (ECM). Als gevolg van de aanhoudende globalisering, opeenvolgende innovaties en snel veranderende klantbehoeften maken de markten in een ongekend tempo veranderingen door. Hierdoor zijn agile IT-structuren van essentieel belang. De veranderingen in het marktlandschap leiden tot veranderingen in bedrijfsprocessen en applicaties, wat weer gevolgen heeft voor de content die in de bedrijfsprocessen wordt gebruikt en voor de onderliggende organisatiestructuren.

Maar al te vaak is het applicatielandschap van een organisatie gedurende een lange periode steeds verder uitgebreid en geëvolueerd, met als resultaat een groot aantal afzonderlijke applicaties die met elkaar communiceren via 1-op-1 interfaces – áls ze al kunnen communiceren. Hoe meer applicatiespecifieke interfaces een organisatie heeft, des te groter de afhankelijkheid van het systeem als geheel en des te ondoorzichtiger het landschap. Door het gebrek aan transparantie wordt het moeilijker te voorspellen wat de mogelijke gevolgen van veranderingen zijn voor andere functies en technologieën. Oudere applicaties zijn vaak minder goed bestand tegen verandering. Wanneer het eenmaal zover is gekomen, is een kritieke fase in de ontwikkeling van de onderneming aangebroken: de onderneming kan niet langer snel en doeltreffend inspelen op nieuwe vereisten van de markt. De IT-systemen van de onderneming hinderen de verdere ontwikkeling, in plaats van deze te ondersteunen.

Interactie tussen meerdere platforms en bedrijfsonderdelen

In het licht van nieuwe ontwikkelingen op de markt moeten Document Management-systemen en archiveringsapplicaties, die vroeger onafhankelijk van elkaar waren, tegenwoordig binnen de gehele organisatie en op meerdere platforms met elkaar kunnen communiceren op het niveau van bedrijfslogica. Dankzij de Content Service Bus-architectuur (CSB) kan Doxis4 een complex en divers landschap van Document Management-applicaties beter consolideren, zonder de functionaliteit van de applicaties op welke wijze dan ook te beperken. Een algemeen ECM-systeem zoals Doxis4 ondersteunt bedrijfsprocessen die verspreid zijn over de hele organisatie. Bovendien biedt Doxis4 een opslagsysteem voor de operationele bedrijfsprocessen van divisies en afdelingen. Hierdoor kunnen nieuwe producten en diensten sneller op de markt worden gebracht en kunnen bestaande services sneller worden aangepast aan nieuwe vereisten. Hierdoor worden de doorlooptijden verkort en de kosten verlaagd. Deze flexibiliteit is bijzonder waardevol wanneer een organisatie moet voldoen aan nieuwe wettelijke voorschriften.

Resources en kosten van infrastructuren optimaliseren

Een volledig ECM-systeem vereenvoudigt het werk van de IT-afdeling en verlaagt de kosten, doordat de organisatie niet langer meerdere Document Management-systemen hoeft te beheren, maar zich op één oplossing kan concentreren. Wanneer u het informatiemanagement consolideert met behulp van een ECM-oplossing, kunt u de infrastructuur terugbrengen tot één enkele kern die geoptimaliseerd is qua resources en kosten. Bovendien kunt u afscheid nemen van IT-functies die over meerdere verschillende applicaties verspreid en dus redundant zijn. Al met al kunt u overcapaciteit vermijden en de operationele en verwerkingskosten terugdringen.

Een Document Management-oplossing moet voldoen aan een groot aantal operationele vereisten, die in de loop van de tijd meestal alleen maar toenemen. Dankzij de CSB-architectuur van Doxis4 kunnen nieuwe of gewijzigde vereisten snel en gemakkelijk worden geïmplementeerd of aangepast. De installatie van Doxis4 iECM Suite omvat ook de organisatorische, structurele en technische integratie. Met het oog hierop biedt Doxis4 CSB flexibele services en inkapseling van de bedrijfslogica (3-tier architectuur). In tegenstelling tot software die bestaat uit verschillende ECM-oplossingen van meerdere ECM-leveranciers, stelt Doxis4 de applicaties en services in staat om met elkaar te communiceren. Daarnaast kunt u ook nieuwe applicaties 'creëren' of applicaties aanpassen, zonder dat hierbij problemen met interfaces ontstaan.

Meer informatie over de agile architectuur

Agile IT

 • Is van groot belang voor het concurrentievermogen van een moderne onderneming
 • Bepaalt hoe gemakkelijk de gegevensverwerking kan worden aangepast (met name aan snel groeiende gebruikersaantallen en gegevensvolumes) en de functionele vereisten kunnen worden bijgesteld

Servicegeoriënteerde architectuur in Doxis4 iECM Suite

Servicegeoriënteerde architectuur van Doxis4

Wat maakt Doxis4 iECM Suite zo agile?

 • Minder complexiteit

  In tegenstelling tot monolithische Document Management-systemen die organisch zijn gegroeid en daardoor moeilijk te onderhouden en aan te passen zijn, biedt Doxis4 een gestandaardiseerd platform met maximale transparantie voor de interactie tussen componenten, functies en content.

 • Koppeling

  Doxis4 iECM Suite is 'agile' omdat organisaties hun services technisch kunnen koppelen (zonder interface) en omdat ze de informatieobjecten inhoudelijk kunnen koppelen. Hierdoor hebt u maar één technologie nodig om uiteenlopende toepassingen te kunnen realiseren.

 • Parametrisatie

  Doordat er maar één client voor applicatiespecifiek beheer wordt gebruikt en programmeerwerk niet nodig is, kan Doxis4 iECM Suite snel en gemakkelijk worden ontworpen en geparametriseerd voor meerdere clients (Windows, web).

 • Geen redundantie

  De basis- en gespecialiseerde services binnen Doxis4 iECM Suite consolideren gegevens en functies uit de gehele organisatie, zodat deze in een applicatie maar één keer voorkomen. Dubbele functies behoren voorgoed tot het verleden.

 • Schaalbaarheid

  De grote schaalbaarheid van de structuur van Doxis4 iECM Suite maakt dit product extra agile. Met Doxis4 kunnen organisaties de capaciteit (qua gebruikers, datavolumes en dergelijke) gemakkelijk aanpassen aan nieuwe behoeften.

 • Gestroomlijnd systeem

  Doxis4 integreert al uw services in één enkel systeemplatform zonder problemen met interfaces, zodat u niet te maken krijgt met meerdere ECM-applicaties van verschillende leveranciers met overlappende functies.

 • Hergebruik van services

  Services kunnen in verschillende contexten opnieuw worden gebruikt. Doordat functies worden ingekapseld in services die onafhankelijk van elkaar zijn, kunt u de gevolgen van eventuele veranderingen gemakkelijk volgen.

Werk in harmonie met uw bedrijfsprocessen

Doxis4 iECM Suite is gebaseerd op een zeer geavanceerde servicegeoriënteerde architectuur (SOA). In de flexibele applicatiearchitectuur worden alle functies toegewezen aan services, die kunnen dienen als basis voor het ontwikkelen van ECM-applicaties. Gedeelde elementaire services voor autorisatie, beveiliging, events, audit-trails en metagegevensbeheer vormen een basis voor het ontwerpen van hoogwaardige ECM-services voor het beheer van documenten, procesinstanties en dossiers in een gemeenschappelijk, universeel platform. Dankzij dit gedeelde platform en de flexibele combinaties van services kunt u uw applicaties stap voor stap opbouwen. Zo kunnen bijvoorbeeld documenten in de Doxis4 Archive Service heel gemakkelijk aan dossiers worden gekoppeld dankzij de Doxis4 Records & Relationship Service.

Meer informatie over de servicegeoriënteerde architectuur van Doxis4

Doxis4 iECM Suite

 • Servicegeoriënteerd platform
 • Structurele scheiding van content en metagegevens
 • Unicode-compatibel
 • SOAP WebService-communicatie
 • JEE-basistechnologie
 • Onafhankelijk van besturingssystemen en databases
Exclusieve +Content voor geregistreerde gebruikers
Doxis4 Rendition Server - server-side format conversion
Fact Sheet

Doxis4 Rendition Server - server-side format conversion

Fact Sheet »
Doxis4 Integration - integration options for the Doxis4 iECM suite
Fact Sheet

Doxis4 Integration - integration options for the Doxis4 iECM suite

Fact Sheet »
Doxis4 Fulltext Service - full-text search on the Doxis4 platform
Fact Sheet

Doxis4 Fulltext Service - full-text search on the Doxis4 platform

Fact Sheet »