www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Digitaal van start tot finish:
een 360° zaakperspectief
voor verzekeraars

Zaakgerichte DMS: digitaal van start tot finish

Zaakgerichte DMS: digitaal van start tot finish

Meer informatie »

Intelligent beheer van verzekeringsdocumenten en -processen

Intelligent beheer van verzekeringsdocumenten en -processen

Meer informatie »

References

References: Delvag, DEVK, Helvetia, Basler Versicherungen

Meer informatie »

Intelligente procesondersteuning met Doxis4

Doxis4 iECM Suite ondersteunt verzekeraars tijdens alle fasen van de zaakafhandeling, van de eerste aanvraag tot en met de uiteindelijke claimafhandeling. Sectorspecifieke oplossingen zijn inzetbaar in elke verzekeringsbranche, allemaal gebaseerd op één en hetzelfde technologieplatform.

Strategische oplossingen voor verzekeraars

  • Locatieonafhankelijke toegang tot digitale dossiers over polishouders, polissen, claims en nog veel meer
  • Geautomatiseerde digitale verwerking van inkomende e-mails
  • Aanvraag- en claimafhandeling op basis van workflows
  • Contractmanagement voor elke verzekeringsbranche
  • Integratie met klantportalen, ERP-systemen, claimadministratiesystemen, Microsoft Office-applicaties en beheersystemen voor e-mail en correspondentie
  • Samenwerking met externe specialisten zoals juridisch adviseurs en schadebeoordelaars
  • Naleving van wettelijke voorschriften voor auditbestendige opslag en archivering van documenten
  • Veilige verwerking van persoonsgegevens
Digital — from start to finish

Digitaal van start tot finish

 

Verzekeraars worden dagelijks geconfronteerd met een hoog volume aan documenten. Om dit volume te kunnen verwerken, hebben ze behoefte aan een intelligent systeem voor informatiemanagement. Doxis4 biedt de oplossing: een brancheoverschrijdende digitaliseringsstrategie voor alle processen, van inkomende e-mail tot claimafhandeling op basis van workflows. Onze 550 medewerkers staan klaar om u te helpen met hun beproefde expertise en knowhow. U ontvangt de best mogelijke support in elke fase van het project. Allemaal vanuit één en dezelfde bron, "Made in Germany".

Intelligent beheer van verzekeringsdocumenten en -processen

Efficiënte verwerking begint al in de postkamer. Zaakgericht Document Management met Doxis4 stelt alle documenten digitaal beschikbaar op alle locaties, ongeacht de oorspronkelijke vorm en de plaats van binnenkomst van de documenten. Tijdrovende routinetaken, zoals het toewijzen van aanvragen, informatieverzoeken en schadeclaims aan de juiste schadeafhandelaar, worden uitgevoerd door geautomatiseerde workflows. Hierdoor hebben uw medewerkers op elk gewenst moment toegang tot alle benodigde informatie over een zaak, en kunnen ze deze informatie snel doorgeven aan collega's en polishouders. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van uw administratie- en afhandelingsprocessen voor claims.

De voordelen:

Snelle claimafhandeling

Snelle claimafhandeling

Geef uw schadeafhandelaars alle actuele informatie en ondersteun ze bij hun dagelijkse werkzaamheden met workflows en geautomatiseerde processen. Hierdoor kunnen ze claims zonder onnodige vertraging afhandelen.

Hoge mate van verantwoording

Hoge mate van verantwoording

In elektronische dossiers voor polishouders, polissen en claims komen alle documenten op één plek bijeen. Hierdoor beschikt u altijd over alle informatie die u nodig hebt, in de juiste context, waar u zich ook bevindt.

informatie-uitwisseling en communicatie

informatie-uitwisseling en communicatie

Creëer een centrale en altijd actuele informatiebasis voor alle verzekeringsbranches. Gebruik beveiligde virtuele projectruimtes om documenten op een veilige manier uit te wisselen met externe partijen. Zo kunt u effectief communiceren en samenwerken.

Maximale transparantie

Maximale transparantie

U hebt altijd zicht op de status van aanvraag- en claimprocessen en u kunt op elk gewenst moment informatie over de verwerkingsstappen opvragen. Dit bevordert de transparantie bij alle zaakgerelateerde activiteiten.

Verifieerbare beveiliging

Verifieerbare beveiliging

Gevoelige informatie over polishouders en zaken wordt op een auditbestendige manier opgeslagen met toegangsbewaking. Traceerbare verwijdering van persoonsgegevens is optioneel beschikbaar. Hierdoor kunt u voldoen aan de wettelijke voorschriften voor de retentie en beveiliging van informatie.

Belangrijke kostenbesparingen

Belangrijke kostenbesparingen

Met één softwareprogramma beschikt u over oplossingen voor een hele reeks verzekeringsbranches, zodat uw team minder routinetaken hoeft uit te voeren en de informatiestromen efficiënter worden. Hierdoor bespaart u op langere termijn op de kosten voor de zaakafhandeling.

Een 360° zaakperspectief voor verzekeraars

Met Doxis4 krijgt u een 360° perspectief op informatie over polishouders, polissen, claims en nog veel meer. Digitale dossiers bieden u een combinatie van alle documenten, data en processen die te maken hebben met uw polishouders of claims. Informatie wordt altijd aangeboden binnen de juiste context: het maakt daarbij niet uit of de documenten te maken hebben met eerdere of aanverwante claims en of ze afkomstig zijn uit een ERP-systeem of een claimafhandelingssysteem. De informatie is vanaf elke locatie beschikbaar en kan vanuit één applicatie worden bewerkt.

Met Doxis4 kunnen uw medewerkers snel informatie opvragen en alle aanvragen en schadeclaims efficiënt verwerken. Niet alleen verloopt de zaakafhandeling sneller, maar uw mensen kunnen ook onmiddellijk informatie verstrekken. Hierdoor verbetert de kwaliteit van uw dienstverlening en bespaart u veel geld.

Hebt u vragen over ECM voor verzekeraars?

We vertellen u graag meer over Doxis4 Enterprise Content Management (ECM). Als u ons contactformulier invult, ontvangt u geheel vrijblijvend alle gewenste informatie. U kunt bovendien een afspraak maken voor een live presentatie van Doxis4.

We verheugen ons op uw bericht.