www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

ECM in combinatie met ERP en andere bedrijfsapplicaties:
documenten en gegevens bijeenhouden

Ondernemingen maken gebruik van een heel scala aan bedrijfsapplicaties, zoals ERP, boekhoudsoftware, HR, CRM en CAD, voor de verwerking en het beheer van gestructureerde gegevens op terreinen zoals voorraadbeheer, boekhouding, human resources, verkoop en klantenservice. Elke transactie van deze bedrijfsapplicaties is gekoppeld aan minimaal één document (met ongestructureerde gegevens), dat ook moet worden gedigitaliseerd, verwerkt en beheerd. Deze documenten zijn bijvoorbeeld werkorders, inkooporders, facturen, correspondentie, contracten, kwaliteitsrapporten, plannen of schema's. Om alle content en processen efficiënt en effectief te kunnen beheren, moeten ondernemingen de transactiegegevens uit de bedrijfsapplicaties kunnen koppelen aan de juiste documenten en dossiers, inclusief de bijbehorende contextinformatie. Beide systemen moeten zodanig worden geïntegreerd, dat de gebruiker de overgang niet eens meer opmerkt.

Hierdoor krijgt de gebruiker vanuit bedrijfsapplicaties zoals ERP, CRM, HR en SCM toegang tot de documenten en dossiers die in de Doxis4 Content Repository zijn opgeslagen. Daarnaast is de informatie in de bedrijfsapplicaties toegankelijk vanuit Doxis4. Afhankelijk van het integratiescenario kan Doxis4 zodanig worden gekoppeld aan andere systemen, dat gebruikers gewoon in hun favoriete applicaties kunnen doorwerken, waarbij ze de functies van Doxis4 zien als een uitbreiding van de standaardfuncties van hun applicaties. Dankzij Doxis4 hoeft u niet meer heen en weer te schakelen tussen meerdere systemen of mediatypen, behoren tekortschietende procesondersteuning en integratieproblemen tot het verleden en hoeft u geen redundante informatiedatabases meer te onderhouden.

Het centrale Doxis4-platform voor geïntegreerd Enterprise Content Management (iECM) voorziet op alle niveaus in de behoeften aan Document Management van de meest uiteenlopende applicaties, van SAP, Sage, Microsoft Dynamics AX en NAV, Microsoft Office en Outlook, tot en met CRM-systemen zoals Salesforce en Microsoft Dynamics CRM en HR-systemen zoals ADP (PAISY). 

Meer informatie over ECM-integratie

De voordelen

 • Universele interfaces voor alle standaard bedrijfsapplicaties (ERP, CRM, HR enzovoort)
 • Speciale functies zijn volledig geïntegreerd in applicaties van leveranciers zoals SAP, Microsoft en IBM
 • Gestandaardiseerde toegang vanuit bedrijfsapplicaties tot complete dossiers en de meest actuele documentversies
 • Universele en ondernemingsbrede Enterprise Content Management

Neem contact met ons op »

Functies en voordelen

 • Een complete Content Repository

  Doxis4 is een ECM-platform dat een breed scala aan applicaties ondersteunt en dat ondernemingsbreed kan worden ingezet om alle relevante documenten, procesinstanties en dossiers in één allesomvattende Content Repository samen te brengen. Ongeacht de bedrijfsapplicatie waarmee de content is gemaakt, de indeling waarin de content beschikbaar is en de applicatie waarmee de content wordt weergegeven: dankzij Doxis4 is alle content altijd volledig en altijd in een standaardvorm beschikbaar binnen de relevante zakelijke context.

 • Flexibele integratie in alle applicatie- en systeemlandschappen

  Dankzij de servicegeoriënteerde architectuur kan Doxis4 iECM Suite flexibel worden aangepast aan de behoeften van uw onderneming en worden geïntegreerd in alle bedrijfsapplicaties die binnen de onderneming worden gebruikt. Er zijn zowel generieke als specifieke interfaces, services en invoegtoepassingen beschikbaar om verschillende integratiescenario's te realiseren, uiteenlopend van algemene koppelingen tot volledige, naadloze integratie. Doxis4 is schaalbaar en kan flexibel worden aangepast aan de bedrijfsprocessen van uw organisatie. Daardoor is Doxis4 geschikt om flexibel in te spelen op de snelle veranderingen die gepaard gaan met 'lean' management en veranderingsmanagement. 

 • Auditbestendige archivering voor alle toonaangevende systemen

  Documenten, gegevens, e-mails, afbeeldingen, multimediaobjecten en andere objecten uit een breed assortiment bedrijfsapplicaties kunnen in de Doxis4 Content Repository veilig worden opgeslagen en auditbestendig worden gearchiveerd. Afhankelijk van het integratiescenario kunt u dit zelf doen door middel van standaard gebruikersinterfaces, bijvoorbeeld via de functie Opslaan van Microsoft Office, of het op de achtergrond laten uitvoeren, bijvoorbeeld bij het archiveren van SAP-gegevens. Tijdens het opslag- en archiveringsproces kan Doxis4 belangrijke informatie uit het document extraheren of de opslagcontext overnemen als metagegevens. 

 • Zoek- en weergavefuncties in alle applicaties

  Documenten en gegevens uit bedrijfsapplicaties kunnen snel en gemakkelijk worden opgeslagen in Doxis4. Het opzoeken en terugvinden van deze informatie is al even eenvoudig. Met behulp van intelligente zoekfuncties, dossierstructuren en koppelingen met transacties en procesinstanties kunt u de gezochte informatie snel vinden en weergeven. U kunt kiezen of de gegevens worden weergegeven in een ingebouwde multimediaviewer, in de gebruikte Doxis4-client of in de applicatie waarmee het document oorspronkelijk is gemaakt. Dit betekent dat u ook documenten kunt zoeken en weergeven die met andere bedrijfsapplicaties gemaakt zijn. 

 • Geïntegreerde documentprocessen

  Doxis4 Task & Process Management biedt de ideale ondersteuning voor documentintensieve bedrijfsprocessen, zoals het controleren en goedkeuren van facturen of het bevestigen van inkooporders. Hiermee kan een onderneming alle bedrijfsprocessen uit alle divisies ontwerpen, uitvoeren en beheren; dit geldt zowel voor ad hoc-workflows als voor gestandaardiseerde processen. De Task Management-functie helpt ondernemingen om procesinstanties en werkitems te beheren en deze over verschillende werkbakken te verdelen. Zo kan bijvoorbeeld één enkele procesinstantie worden gebruikt om ad hoc-werkitems te maken en te plannen, aan persoonlijke werkbakken of een groepswerkbak toe te wijzen en uiteindelijk uit te voeren. Werkitems kunnen in subwerkitems worden onderverdeeld, worden opgeschort en worden weergegeven via de zoekfunctie. Werkitems kunnen volledig op ad hoc-basis worden gepland, dus zonder een specifiek procesmodel te gebruiken, maar doordat ze volledig worden gedocumenteerd blijven ze altijd traceerbaar. Met de Doxis4 Process Management-functie kunnen ondernemingen procesmodellen definiëren en implementeren. Daarbij kunnen ze procesgestuurde werkitems en ad hoc-items met elkaar combineren en werkitems onderverdelen in subwerkitems.

Eén ECM-platform voor verschillende systemen

Om strategische redenen, of als een gevolg van het doorgemaakte groeiproces, beschikken veel ondernemingen over heterogene softwarelandschappen met verschillende systemen die afkomstig zijn van meerdere leveranciers. Al deze softwareoplossingen produceren hun eigen soorten gegevens en documenten. Daarnaast ontvangen ondernemingen ook gegevens en documenten van hun zakenrelaties. Vanwege het grote aantal systemen (bijvoorbeeld ERP, boekhoudsoftware, CRM, HR, CAD) is het niet erg praktisch de gegevens en documenten op een applicatiespecifieke manier op te slaan, temeer omdat deze informatie vaak onderling gerelateerd is. Doxis4 is een universeel ECM-platform waar alle bedrijfsapplicaties gebruik van kunnen maken, met een standaard Content Repository en ondersteuning voor e-dossiers, Task Management, Business Process Management (BPM) en kennismanagement.

Universele integratie

 • Connectoren voor ERP, CRM en andere bedrijfsapplicaties
 • Open, universele standaarden
 • Webservices
 • Sectorspecifieke applicaties

Bedrijfsapplicaties en Doxis4

Doxis4 ondersteunt open interfacestandaarden voor een breed scala aan bedrijfsapplicaties, zoals ERP, boekhoudsoftware, CRM, e-mail, groupware en sectorspecifieke applicaties, gemaakt door leveranciers zoals ADP (Paisy), Agresso, Diamant, IFS, Infor, Oracle, proAlpha, SAGE en Salesforce.

Het voordeel van het gebruik van universele connectoren voor ERP, CRM en dergelijke, is dat u deze kunt aanpassen aan de vereisten van de desbetreffende interface, en dat u ze ook kunt blijven gebruiken wanneer u een van uw bedrijfsapplicaties vervangt door een ander product. Het enige wat u dan hoeft te doen, is de connectoren aanpassen aan de vereisten voor het nieuwe systeem.

Universele ECM-integratie voor bedrijfsapplicaties

SAP en Doxis4

Doxis4 vormt een aanvulling op SAP door waardevolle archiverings-, document- en workflowfuncties toe te voegen via gecertificeerde interfaces: hierdoor kunt u inkomende facturen verwerken, e-dossiers gebruiken en ook SAP-gegevens archiveren, zodat de bedrijfsprocessen in SAP voortaan soepeler verlopen.

ECM-integratie voor SAP

Microsoft en Doxis4

Doxis4 integreert een aantal ECM-functies naadloos in de vertrouwde gebruikersinterfaces van Microsoft: de intelligente invoegtoepassingen voor Microsoft Office en Microsoft Outlook en de connectoren voor Microsoft SharePoint en Microsoft Dynamics NAV/AX bieden Microsoft-gebruikers vrijwel onbegrensde mogelijkheden.

ECM-integratie voor Microsoft

Dürr Dental AG

Dürr Dental has automated the processing of delivery notes and incoming invoices and has integrated the Doxis4 solution with the leading IFS ERP system.

Lees verder »
Stadtwerke Bielefeld

As the basis for uniform, structured document storage, constant access and the desired process improvements, an electronic construction records system (EBA) based on Doxis4 was introduced.

Lees verder »
Deutsche Bahn AG

At Deutsche Bahn, Bahn Content Management (BCM), which is based on Doxis4, implements customer-specific applications for several thousand users across the group.

Lees verder »
Randstad Germany

Randstad, the leading employment services provider in Germany, introduced the Doxis4 archive to archive more than 27 million personnel documents from the leading SAP Folder Management system.

Lees verder »

Standaardisering maakt een heterogeen softwarelandschap minder kostbaar

Het kan heel kostbaar zijn een heterogeen softwarelandschap te onderhouden: om hun software goed te kunnen beheren, moeten ondernemingen zorgen dat de afzonderlijke oplossingen op een gestructureerde manier met elkaar communiceren. Ondernemingen met een softwarelandschap dat bestaat uit meerdere archieven of ECM-componenten van verschillende leveranciers, betalen hiervoor een hoge prijs.

Daarentegen biedt het Doxis4-platform een universele ECM-oplossing die, in combinatie met standaard connectoren, op een veelzijdige manier kan worden gebruikt en daardoor de kosten tot een minimum beperkt. Door de communicatie tussen applicaties te standaardiseren, verminderen de Doxis4-connectoren de hoeveelheid tijd en moeite die nodig is om het softwarelandschap te organiseren en te beheren. Bovendien hebben veel ondernemingen al ervaring opgedaan met standaard connectoren zoals Kerberos of LDAP.

Voor bepaalde, specifieke bedrijfsprocessen zijn soms zeer specifieke clients vereist, die echter aan standaard webservices en COM/Java-API-interfaces voldoende hebben om gebruik te kunnen maken van de ECM-servercomponenten van Doxis4 iECM Suite. 

Meer informatie over Doxis4-connectoren

Doxis4-connectoren, bijvoorbeeld:

 • Universele ERP-connector
 • WebDAV-, CMIS-connector
 • Bestandsimport
 • Kerberos
 • LDAP
 • COM-API, Java-API
Exclusieve +Content voor geregistreerde gebruikers
Doxis4 SmartOffice Plus - digital office organisation and automation
Fact Sheet

Doxis4 SmartOffice Plus - digital office organisation and automation

Fact Sheet »
Doxis4 Integration - integration options for the Doxis4 iECM suite
Fact Sheet

Doxis4 Integration - integration options for the Doxis4 iECM suite

Fact Sheet »