www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Adaptive Case Management met Doxis4

Adaptive Case Management met Doxis4

Flexible processes thanks to the right information

Doordat processen en taken vaak geen vaste patronen volgen, worden veel medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden geconfronteerd met problemen. Wanneer meerdere mensen aan een proces werken of als uw proces gericht is op uw klant (en diens veranderende wensen), heeft u behoefte aan flexibiliteit in plaats van rigide processtructuren. Beslissingen moeten worden genomen op basis van de actuele situatie, en dit heeft gevolgen voor het verloop van het proces. Dit geldt onder meer voor onderhandelingsprocessen en processen voor claim- en klachtenafhandeling. Zeker, u kunt bepaalde onderdelen van uw processen van tevoren definiëren. Maar zodra de klant speciale eisen kenbaar maakt (zoals aanpassingen in een product), zijn uw zo zorgvuldig geformuleerde processen niet langer adequaat. Daarom moeten uw kenniswerkers zelf kunnen beslissen wat de volgende stap van een proces moet zijn. Om optimale beslissingen te kunnen nemen, moeten ze kunnen terugvallen op zaakgerelateerde informatie zoals offertes, contracten en klantgegevens. De procesmodellen van het klassieke Business Process Management (BPM) schieten hier tekort, omdat ze inflexibel en moeilijk aanpasbaar zijn. Kenniswerkers hebben behoefte aan een oplossing waarmee ze hun doelstellingen kunnen realiseren, maar die hen ook de nodige vrijheid biedt om in een flexibel proces beslissingen te nemen op basis van betrouwbare informatie. De oplossing: Adaptive Case Management.

Your benefits

 • De best mogelijke oplossing dankzij bottom-up modellering
 • Contextgerelateerde informatie voor weloverwogen besluitvorming
 • Toegang tot informatie en processen via e-dossiers
 • Maximale flexibiliteit zonder verlies van controle
 • Adaptieve en normatieve processen op één en hetzelfde platform
 • Repliceerbare en adaptieve processen
 • Uitgebreide zaak- en taakrapporten

Meer informatie »

Ärztliche Verrechnungsstelle Büdingen

Ärztliche Verrechnungsstelle Büdingen gebruikt meerdere onderdelen van Doxis4 iECM Suite: het archief, het Document Management-systeem, elektronische dossiers, postvakken, workflows, Capture en SmartOffice Plus.

Lees verder »
LBS

Momenteel bevat het Doxis4-systeem van LBS circa 43 miljoen documenten. 300 LBS-medewerkers werken met verschillende soorten elektronische dossiers, waaronder bouwspaar-, krediet- en juridische dossiers.

Lees verder »

12 redenen om te kiezen voor BPM met Doxis4

Til de digitale bedrijfstransformatie naar een hoger niveau. Lees verder over het innovatieve potentieel van Doxis4 voor uw Business Process Management en informatiemanagement. Wij waren de eerste ECM-leveranciers die ECM en BPM bijeenbrachten in één uniform, servicegeoriënteerd technologisch platform.

Agile bedrijfsprocessen hebben geleid tot een drastische verschuiving in de eisen die bedrijven stellen: een moderne BPM-oplossing moet gemakkelijk en intuïtief aan elke taak kunnen worden aangepast. De nieuwe Doxis4 BPM-oplossing maakt dit waar en biedt uw bedrijfsprocessen talrijke extra voordelen. We hebben een reeks aan voordelen voor u op een rijtje gezet.

Naar de gratis brochurePfeil

Zaakafhandeling die niet gebonden is aan voorgedefinieerde procesmodellen

De Doxis4 iECM Suite biedt Adaptive Case Management voor flexibele zaakafhandeling die niet langer gebonden is aan voorgedefinieerde, rigide procesmodellen. U kunt dynamische processen definiëren (bijvoorbeeld voor productontwikkeling, aanbestedingen of risicoanalyse), zowel van tevoren als tijdens de uitvoering van de processen. Zaakafhandeling met Doxis4 maakt gebruik van alle gegevens, documenten, dossiers, taken en andere informatie van de onderneming en levert uw kenniswerkers een voortdurende stroom van informatie, op basis waarvan ze optimale situatieafhankelijke beslissingen kunnen nemen. Stel dat uw klant vraagt om een aanpassing in een product. Nadat u het klantnummer in Doxis4 hebt ingevoerd, ziet u onmiddellijk alle klantgerelateerde gegevens (contracten, offertes, contactpersonen...) en processen (voor factuurautorisatie, toezending van offertes...), naast de gebruikelijke ERP- en CRM-informatie. Het resultaat: betere klantenservice en tevreden klanten.

Met Adaptive Case Management kunt u normatieve activiteiten (zoals routineprocessen) vooraf definiëren, maar ook combineren en uitbreiden met optionele en dynamische processen. Hierdoor kunnen kenniswerkers altijd op een flexibele en individuele manier de vervolgstappen van een proces bepalen. Bovendien kunnen ze beter inspelen op de marktvraag en de klantwensen en kunnen ze problemen bij de projectuitvoering overwinnen.

De combinatie van lineaire en flexibele processen met de voordelen van een ondernemingsbreed Document Management-systeem leidt tot één van de sterkste punten van Doxis4: Adaptive Case Management. Adaptive Case Management is gefocust op dynamische processen, bevordert de samenwerking en ondersteunt zaakmanagers met informatie die op hun behoeften is toegesneden, bijvoorbeeld voor het nemen van beslissingen of het afsluiten van een zaak.

Flexibiliteit en totale controle

Er is maar één BPM-oplossing die zaakgericht werken mogelijk maakt door zowel gestructureerde als situatieafhankelijke ondersteuning voor de besluitvorming te bieden: Doxis4. Niet alleen brengt deze oplossing beide procesbenaderingen op een werkzame manier bijeen, maar u profiteert ook van maximale flexibiliteit en controle. Uw kenniswerkers houden een duidelijk overzicht van de status, de rollen en verantwoordelijkheden, datums, subtaken, beslissingen en workflows in het gehele project, zelfs als ze met dynamisch gemodelleerde subprocessen werken of wanneer er afwijkingen zijn ten opzichte van voorgedefinieerde procesmodellen. Ze kunnen altijd zien welke taken door wie worden uitgevoerd, welke deadlines gepasseerd zijn en wat de huidige stand van zaken is. Doxis4 houdt een logboek bij van alle wijzigingen in documenten, dossiers en processen, zodat compliance en flexibiliteit elkaar niet hoeven uit te sluiten.

Best practices

De procesmodellen in klassieke BPM zijn voornamelijk vooraf gedefinieerd. Maar in Adaptive Case Management kunnen processen ook bottom-up worden geformuleerd. Volgens de bottom-up benadering bepaalt het verloop van het project het procesmodel, en niet andersom. Hierdoor wordt het mogelijk problemen te omzeilen die zich tijdens een project voordoen, zonder dat processen worden vertraagd. Met Adaptive Case Management kunnen bedrijven de goed werkende aspecten van een project ook toepassen op andere projecten. Analyses en rapporten van zaken en taken ondersteunen de zaakafhandeling.

Meer info
Case processing that goes beyond predefined process models

Kenmerken en voordelen van Adaptive Case Management met Doxis4

Adaptive case management with Doxis4
 • Breng informatie en processen bijeen

  Doxis4 koppelt gegevens, documenten, dossiers en processen aan elkaar en toont al deze informatie in de juiste context. Hierdoor beschikken uw kenniswerkers over de benodigde informatiebasis voor gedegen besluitvorming in elke fase van het proces. Kenniswerkers bepalen altijd zelf of de informatie (bijvoorbeeld de inhoud van documenten) of het proces het vertrekpunt is voor de zaakafhandeling.

 • Repliceerbare processen

  Waarom zou u het wiel steeds opnieuw uitvinden als Doxis4 de goed werkende aspecten van uw huidige processen kan repliceren en op geheel nieuwe processen kan toepassen, en zelfs kan gebruiken als uitgangspunt voor standaardisering? Elk proces krijgt zijn eigen model, ook al bestaat het alleen maar uit een verzameling taken. Dit is 'design by doing', waarbij de nadruk ligt op de gebruiker en niet op het proces.

 • Flexibiliteit en traceerbaarheid

  Het feit dat u kiest voor een flexibele en zaakgebaseerde aanpak, betekent nog niet dat u concessies hoeft te doen op het gebied van compliance, transparantie en traceerbaarheid. In Doxis4 worden alle activiteiten, beslissingen, kennisgevingen, informatietoegangen, statussen, verantwoordelijkheden, datums en andere gegevens naadloos in logboeken geregistreerd, zodat u verzekerd bent van traceerbaarheid en compliance.

 • Bruikbaarheid

  Maximale bruikbaarheid met minimale complexiteit: dit is het uitgangspunt voor Adaptive Case Management met Doxis4. Zonder dat u over programmeerervaring hoeft te beschikken, kunt u wijzigingen in het procesmodel aanbrengen om afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke procesverloop mogelijk te maken. U kunt dit allemaal doen vanuit Windows-, web- of mobiele clients. Dit houdt bijvoorbeeld in dat veranderingen waar uw klant tijdens een bespreking op de klantlocatie om vraagt, rechtstreeks aan het projectteam kunnen worden doorgegeven en onmiddellijk kunnen worden geïmplementeerd.

 • Ruimte voor samenwerking

  Met Doxis4 kunnen organisaties hun samenwerkingsprojecten op een flexibele en situatieafhankelijke manier inplannen, rekening houdend met datums, prioriteiten, actoren, documenten en andere informatie. Kenniswerkers kunnen elk gewenst aantal subprocessen en afhankelijkheden modelleren via subtaken, zodat ze de processen naar keuze sequentieel of simultaan kunnen uitvoeren. Bovendien kunnen ze interne en externe experts en partners in het proces integreren via de subtaken.

Adaptive Case Management: wat is het precies?

Neem contact op voor meer informatie