www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Privacyverklaring

Informatie over gegevensbeveiliging bij SERgroup Holding International GmbH

Namens SER willen de directieleden Kurt-Werner Sikora, Oswald Freisberg en Manfred Zerwas u graag danken voor uw bezoek aan onze website. Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig en goed beschermd zijn terwijl u gebruikmaakt van onze website (https://www.ser-solutions.nl). Daarom doen wij er alles aan uw privacy te beschermen en te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

We willen graag van de gelegenheid gebruikmaken om uit te leggen hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en voor welke doeleinden we uw gegevens verwerken. Het kan zijn dat wij deze Privacyverklaring op een zeker moment moeten herzien vanwege veranderingen in wettelijke voorschriften of onze interne processen. Daarom willen we u vragen deze verklaring van tijd tot tijd te herlezen.

U kunt deze Privacyverklaring op elk gewenst moment raadplegen, opslaan of afdrukken vanaf het adres www.ser-solutions.nl/privacyverklaring.html.

1. Waarop is de Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring geldt voor de online aanwezigheid van SER, in de vorm van de website op het domein www.ser-solutions.nl ('Onze website').

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens waaruit uw persoonlijke of feitelijke omstandigheden kunnen worden afgeleid, zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres. Als wij geen conclusies over deze omstandigheden kunnen afleiden uit bepaalde gegevens, of als dit een buitengewone inspanning zou vergen (bijvoorbeeld omdat de gegevens anoniem gemaakt zijn), dan gelden deze gegevens niet als persoonsgegevens.

3. Welke soorten gegevens worden door ons verzameld en verwerkt?

U kunt een groot deel van onze website gebruiken zonder persoonsgegevens in te voeren.

U hoeft hiervoor geen persoonlijk gebruikersprofiel aan te maken. Onze servers leggen gegevens vast over het type informatie dat u op onze website raadpleegt. Wij gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening te verbeteren, om statistische analyses uit te voeren en om de beveiliging te ondersteunen. Deze gegevens worden altijd anoniem of onder een pseudoniem opgeslagen. Daarnaast registreren onze servers algemene informatie, bijvoorbeeld welke pagina's wanneer zijn opgevraagd en welke pagina's het populairst zijn. We kunnen uit deze gegevens geen informatie over onze gebruikers afleiden, omdat deze gegevens onder pseudoniemen worden verwerkt. Alle anoniem of onder pseudoniem opgeslagen gegevens worden direct na afloop van de statistische analyse gewist.

Registratie voor toegang tot productcatalogussen, factsheets en gebruikersrapporten / Abonnement op nieuwsbrief
Als u belangstelling hebt voor de productcatalogussen, factsheets en gebruikersrapporten voor een van onze producten, vragen wij u om uw functietitel, voor- en achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, afdeling en bedrijfstak en uw relatie met SER in te voeren, alsmede aanvullende contactgegevens (adres, plaats, postcode, land en telefoonnummer). U bepaalt zelf of u deze gegevens wel of niet wilt verstrekken. Maar als u de als verplicht aangemerkte gegevens (functietitel, achternaam, e-mailadres, bedrijf, afdeling, bedrijfstak, telefoonnummer, plaats, postcode en land) niet invult, kunnen we u geen toegang geven tot de gewenste service.

Indien u een abonnement op onze nieuwsbrief wilt nemen, hoeft u alleen uw e-mailadres in te voeren. Alle verplichte velden worden aangeduid met een *. Als u een deel van de website betreedt waarvoor u gegevens dient te verstrekken, wordt u daarover op dat moment geïnformeerd. U kunt op elk gewenst moment uw online account opzeggen of u afmelden voor de nieuwsbrief. Daarbij trekt u automatisch de toestemming in die u aan ons hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

4. Worden er cookies gebruikt?

Onze website maakt gebruik van cookies (kleine bestandjes met configuratiegegevens, die op uw computer worden opgeslagen). Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om bij te houden hoe vaak onze website wordt bezocht door hoeveel verschillende bezoekers, en om uw bezoek aan onze website gemakkelijker en comfortabeler te laten verlopen.

Het inlogscript genereert een ONLINEPLUS-cookie voor het domein van onze website. Via dit cookie wordt geverifieerd of u het recht hebt de beveiligde delen van onze website te bezoeken. Dit cookie wordt verwijderd wanneer u uitlogt door op 'Uitloggen' te klikken. Als u de website verlaat zonder uit te loggen, blijft het cookie op uw computer aanwezig. Het voordeel hiervan is dat u wordt herkend als u later de website opnieuw bezoekt. U hoeft dan niet opnieuw in te loggen en u krijgt meteen weer toegang tot de beveiligde gegevens op onze website. U kunt onze website ook bezoeken als u cookies hebt uitgeschakeld. De meeste webbrowsers zijn ingesteld om cookies standaard te accepteren. Maar u kunt instellen dat cookies geweigerd moeten worden, of dat u door de webbrowser wordt geïnformeerd voordat er cookies worden opgeslagen.

Wij maken ook gebruik van 'Google Analytics'. Volgens de Algemene voorwaarden van Google zijn wij verplicht de volgende verklaring over het gebruik van deze service op te nemen:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Indien IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten te verlenen die samenhangen met het gebruik van de website en het internet. Het via Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u verhinderen dat de via cookies verzamelde gegevens over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) naar Google worden verzonden en door Google worden verwerkt, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

5. Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

SER gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend om u via de SER-website toegang te geven tot onze services of om te reageren op uw contactaanvraag. Wij voeren geen analyses uit op uw persoonsgegevens. We behouden ons wel het recht voor gegevens te analyseren nadat deze anoniem of onder een pseudoniem zijn opgeslagen. Mogelijk moeten wij een dergelijke analyse uitvoeren ten behoeve van de systeembeveiliging, om misbruik te voorkomen, om de website te verbeteren of voor statistische doeleinden (aantal gebruikers, aantal paginabezoeken).

Als u besluit een abonnement op onze nieuwsbrief of onze persdienst te nemen, of als u zich aanmeldt voor onze productcatalogussen, factsheets of gebruikersrapporten, vragen wij u om uw persoonsgegevens te vermelden en zullen wij deze persoonsgegevens ook verwerken. We verwerken deze gegevens alleen indien u akkoord gaat met de bepalingen in deze Privacyverklaring en indien u ons toestemming geeft om uw gegevens dienovereenkomstig te verwerken. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

6. Geven wij uw gegevens door aan externe partijen?

In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw persoonsgegevens door te geven aan derden. Dit is bijvoorbeeld verplicht als wij vermoeden dat er een misdrijf is gepleegd of dat er misbruik is gemaakt van onze website. In dergelijke gevallen zijn wij verplicht uw persoonsgegevens aan de autoriteiten door te geven. Afgezien daarvan worden uw gegevens uitsluitend in onze databases op onze servers opgeslagen.

7. Beveiligingsmaatregelen voor de bescherming van uw gegevens

Alle gegevens die wij hebben verzameld, wordt opgeslagen op speciaal beveiligde servers in Duitsland. Toegang tot deze servers is alleen mogelijk met een speciale bevoegdheid, die alleen wordt toegekend aan medewerkers met technische, commerciële of redactionele verantwoordelijkheden.

Om verlies of misbruik van de bij SER opgeslagen gegevens te voorkomen, hebben we een reeks technische beveiligingsmaatregelen genomen. Deze maatregelen worden regelmatig herzien en aangepast aan de nieuwste technologische ontwikkelingen. We willen er echter op wijzen dat de aard van het internet met zich meebrengt dat personen of organisaties die zich buiten onze verantwoordelijkheid bevinden, zich mogelijk niet aan de bepalingen in deze Privacyverklaring houden of mogelijk proberen de bovengenoemde beveiligingsmaatregelen te omzeilen. Zo geldt bijvoorbeeld dat alle gegevens die in niet-versleutelde vorm worden verzonden, bijvoorbeeld per e-mail, door derden kunnen worden ingezien. Helaas kunnen wij niets doen om dit tegen te gaan. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van de door hen toegezonden gegevens, bijvoorbeeld door deze te versleutelen of door andere maatregelen te nemen.

8. Hyperlinks naar andere websites

Onze website bevat hyperlinks naar websites die eigendom zijn van derden. Via een dergelijke hyperlink gaat u vanaf onze website rechtstreeks naar een externe website. Dat dit gebeurt, merkt u onder andere aan het feit dat de URL in de adresbalk van uw browser verandert. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de manier waarop externe websites uw persoonsgegevens verwerken, omdat we niet kunnen bewerkstelligen dat de eigenaren van die websites de bepalingen in onze Privacyverklaring naleven. Neem rechtstreeks contact op met de externe websites voor informatie over de manier waarop uw persoonsgegevens door deze websites worden verwerkt.

9. Informatie over uw gegevens

Uw vertrouwen is voor ons van groot belang. Wij bewaren de aan ons bekendgemaakte persoonsgegevens alleen gedurende de wettelijk toegestane bewaartermijn. Op aanvraag zijn wij graag bereid u te vertellen of wij persoonsgegevens over u hebben opgeslagen, en zo ja, welke gegevens. We streven ernaar dat uw gegevens altijd correct en actueel zijn. Mochten er echter toch incorrecte gegevens over u zijn opgeslagen, dan zullen wij dit op uw verzoek zo snel mogelijk corrigeren. U kunt ons ook altijd vragen de over u opgeslagen persoonsgegevens te verwijderen. Zodra wij een dergelijk verzoek van u hebben ontvangen, zullen we de gegevens zo snel mogelijk verwijderen. Indien het wettelijk niet toegestaan zou zijn uw gegevens te verwijderen, zullen we uw gegevens in plaats daarvan blokkeren. Houd er rekening mee dat u niet langer volledig gebruik kunt maken van onze diensten nadat we uw gegevens hebben verwijderd. Voor informatie over deze onderwerpen kunt u contact opnemen met:

unsubscribe@ser.de

Als u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, kunt u gebruikmaken van de link die in de nieuwsbrief is vermeld.

10. Toegang tot de Privacyverklaring

U kunt deze Privacyverklaring op elk gewenst moment weergeven en afdrukken door op een van onze webpagina's op de link 'Privacyverklaring' te klikken.

11. Contact

Hebt u nog vragen over onze Privacyverklaring? Neem dan contact op met onze externe privacyfunctionaris:

Dr. Karsten Kinast, LL.M.

Kinast & Partner Rechtsanwälte

Hohenzollernring 54
50672 Keulen, Duitsland

www.kinast-partner.de