www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Colofon

Uitgegeven door

SERgroup Holding International GmbH
Kurfürstendamm 21
D-10719 Berlijn
Duitsland

Telefoon: +49 30 498582-0
Fax: +49 30 498582-299
E-mail: info@sergroup.com

Directie:
Sven Oliver Behrendt, Johannes Breuers, Dr. Gregor Joeris, Kurt-Werner Sikora

Inschrijving handelsregister:
AG Charlottenburg
Handelsregisternr. 154553

BTW-nummer:
DE 226 304 630

Copyright-informatie

De informatie op de SER-website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Er kan nieuwe informatie worden toegevoegd en verouderde informatie kan worden aangepast. De tekst en de afbeeldingen op deze website zijn met zorg gekozen. Desondanks is het niet uit te sluiten dat de website fouten of omissies bevat.

SER kan uitsluitend verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van externe, vanuit de SER-website gelinkte websites indien SER beschikt over concrete kennis van de inhoud van deze externe websites (die mogelijk onwettig of strafrechtelijk relevant zou kunnen zijn) én redelijkerwijze in staat is het gebruik van deze informatie te verhinderen. De eerste controle die wordt uitgevoerd wanneer een link wordt toegevoegd, wordt niet als toereikend gezien om dergelijke concrete kennis te verwerven. SER is niet wettelijk verplicht de inhoud van externe websites regelmatig te controleren. Indien SER ontdekt of concrete aanwijzingen krijgt dat een externe website informatie bevat die onwettig of strafrechtelijk relevant is, zal SER de link naar deze website verwijderen, indien dit technisch gezien redelijkerwijs mogelijk is.

Het feit dat op onze website namen en titels worden vermeld, houdt niet in dat deze vrijelijk gebruikt mogen worden. Alle geregistreerde handelsmerken moeten worden gerespecteerd. Alle genoemde handelsmerken zijn geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende eigenaren.

© SER Solutions Deutschland GmbH. Alle rechten voorbehouden.

® DOXiS, Doxis, PRODEA, iQURE, iROOM, DialogZukunft en DOXiPOLIS zijn geregistreerde handelsmerken van SER Solutions Deutschland GmbH

® DOMEA is een geregistreerd handelsmerk van de Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informationstechnik in der Bundesverwaltung (KBSt) in Berlijn (het Duitse federale coördinatie- en adviesbureau voor IT)

® SAP R/3, mySAP ERP en SAP ERP zijn geregistreerde handelsmerken van SAP SE

® Adobe Acrobat Reader is een geregistreerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated